GMB
Projekty UE
Energia Z NATURALNEGO ŹRÓDŁA

Projekty UE

"Kompleksowa termomodernizacja budynku handlowo-usługowego w Zwierzyńcu"

Polska Grupa Energii Fotowoltaicznej Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku handlowo-usługowego w Zwierzyńcu”. 

Celem projektu jest wzmocnienie przedsiębiorstw w obliczu pandemii COVID-19, zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE, wspieranie efektywności i niezależności energetycznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego, poprawa stanu jakości powietrza oraz promowanie strategii niskoemisyjnej.

Dofinansowanie projektu z UE: 254.213,24 PLN


"Produkcja energii odnawialnej w PGEF Sp. z o.o."

W trosce o czystość powietrza naszego regionu, PGEF Sp. z o.o. zrealizowało projekt pn. „Produkcja energii odnawialnej w PGEF Sp. z o.o.”dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE, wspieranie efektywności i niezależności energetycznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie stopnia degradacji środowiska  naturalnego, poprawa stanu jakości powietrza oraz promowanie strategii niskoemisyjnej.

Efekty realizacji projektu:

  • moc mikroinstalacji: 39,78 kWp;
  • energia wyprodukowana przez mikroinstalację: 41,64 MWh/ rok;
  • szacowany roczna redukcja emisji CO2 do atmosfery: 14,03 t/ rok.

Dofinansowanie projektu z UE: 100.842,30 PLN. Całkowita wartość projektu: 190.824,66 PLN.

POLSKA GRUPA ENERGII FOTOWOLTAICZNEJ SP. Z O.O.

ul. Tomasza Strzembosza 1/33
20-153 Lublin
kom.: +48 604 981 482 +48 790 580 033
e-mail:
Polityka prywatności